BIẾU PHÍ CHÍNH THỨC

Đối với trẻ mới đăng ký lần đầu. Các khoản phí phải được đóng trước ngày đầu tiên đến trung tâm.

Phí khấu hao cơ sở vật chất được thu trong thời điểm trẻ tham gia chính thức và không được hoàn trả.

Các khoản phí sẽ được thông báo theo định kỳ.

Nếu quá thời hạn 30 ngày mà các khoản phí chưa được đóng đủ, Kidsville sẽ xem xét tạm ngừng dịch vụ nếu gia đình không có lý do giải trình chính đáng.

Đối với trẻ rút khỏi trung tâm sau khi đã tham gia chính thức và đóng phí theo kỳ. Trung tâm chỉ hoàn trả tiền ăn theo số ngày thực tế còn lại. Tất cả các khoản phí khác sẽ không được hoàn trả với bất kỳ hình thức nào.

Trong tường hợp trung tâm phải cho trẻ nghỉ vì các lý do (thiên tai, dịch bệnh, yêu cầu của cơ quan nhà nước) từ hai tuần trở lên Kidsville sẽ thông báo đến gia đình trẻ. Phí chăm sóc sẽ không được hoàn trả.

Kidsville sẽ có những ngày nghỉ cuối kỳ để người chăm sóc bồi dưỡng nâng cao kiến thức và chuẩn bị những điều cần thiết cho trẻ trong kỳ chăm sóc mới. Chúng tôi sẽ thông báo trước đến gia đình. Phí chăm sóc sẽ không được hoàn trả.

Đối với trẻ mới, trẻ đến làm quen cùng giáo viên và các bạn khác từ 4:00-5:30 chiều mỗi ngày. Thời gian làm quen tối đa 1 tuần và không thu phí. 

Đối với trẻ xin tạm nghỉ từ hai tuần trở lên có thông báo hợp lệ  trước ít nhất 2 ngày đến người đại diện trung tâm và được trung tâm chấp thuận. Phí chăm sóc sẽ được hoàn trả lại 25% tính theo số ngày nghỉ.

Các khoản phí năm 2020

Độ tuổi

Phí chăm sóc

Phí thức ăn

Tổng cộng

1.100.000đ/tháng

18 tháng – 5 tuổi

6.400.000đ/tháng

7.500.000đ/tháng

Phí Cơ sở vật chất: 3.000.000đ/năm