Thông báo!

Vì đã tuyển đủ số lượng trẻ cho giai đoạn 1 nên mọi chương trình khuyến mãi đã chấm dứt. Xin quý phụ huynh tham khảo biểu phí chính thức tại đây.