Mầm non song ngữ Kidsville – Giờ chơi tự do


Các bạn ấy đang chơi rất tự do và sáng tạo. Giờ chơi tự do theo phong cách giáo dục Steiner là lúc mà các em thể hiện sự sáng tạo, trí tưởng tượng và cá tính của mình. Các em tự định hướng và tự tạo ra các trò chơi theo ý tưởng riêng của mình. Các em học cách tương tác với các bạn khác và tự xử lý các tình huống xung đột, giúp các em phát triển kỹ năng xã hội. Giáo viên là người quan sát và trợ giúp khi cần thiết chứ không can thiệp vào quá trình sáng tạo của các em.

LIÊN HỆ KIDSVILLE VIET NAM

  • Chương trình mầm non: +84-902 565 635 (Ms. Khuong)
  • Chương trình xã hội: +84-902 416 294 (Mr. Nam)
  • Email: kidsvillevn@gmail.com
  • Address: Số 62 Đường 23, Tân Quy, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Website: https://kidsvillevn.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *