Mầm non song ngữ Kidsville – Kỹ năng sống tại Kidsville

Tại Kidsville, nhà bếp được sử dụng như là một phần của lớp học. Các em được tiếp cận với nhà bếp và các thiết bị, dụng cụ bếp trong sự kiểm soát của giáo viên. Trong khi các em khác đang chơi tự do ngoài sân, một số bạn được gọi vào nhà bếp để giúp các cô chuẩn bị đồ ăn. Mỗi ngày trôi qua, kỹ năng khéo léo tay chân của các em lại tăng lên, kèm theo đó là sự tự tin vì mình có thể làm được những công việc để giúp đỡ người lớn.

LIÊN HỆ KIDSVILLE VIET NAM

  • Chương trình mầm non: +84-902 565 635 (Ms. Khuong)
  • Chương trình xã hội: +84-902 416 294 (Mr. Nam)
  • Email: kidsvillevn@gmail.com
  • Address: Số 62 Đường 23, Tân Quy, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Website: https://kidsvillevn.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *