Câu chuyện của chúng tôi

Năm 2012, Nguyễn Thanh Lâm, tập hợp các bạn trẻ trí thức có tinh thần tình nguyện để giúp đỡ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. Thuở ban đầu, Kidsville là một lớp học tình thương trong xóm nhà trọ ở Phường 3, Quận 11. Qua 6 năm hoạt động, Kidsville đã tiếp cận và giúp đỡ hàng chục gia đình với hơn một trăm em thiếu nhi chi phí học hành và làm kinh tế. Ngoài ra Kidsville còn hỗ trợ về cảm xúc, học vấn và kỹ năng sống cho các em tại trung tâm phát triển trẻ em do Kidsville thành lập.

Năm 2018, Công ty TNHH Xã Hội Kidsville chính thức được thành lập, cam kết với chính phủ Việt Nam sẽ dùng 51% lợi nhuận từ kinh doanh để phát triển cộng đồng và thực hiện các mục tiêu xã hội. Doanh nghiệp xã hội Kidsville sẽ cùng với các đối tác của mình theo đuổi mục tiêu chăm sóc và phát triển trẻ em tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trung tâm phát triển trẻ em Kidsville tại Quận 7 hoạt động với mô hình chăm sóc trẻ em cả ngày. Các khoản phí thu được sẽ dùng để duy trì hoạt động của trung tâm và hỗ trợ các dự án xã hội.

Sứ mạng của chúng tôi

Sứ mạng của chúng tôi là hình thành và phát triển những cộng đồng mà ở đó cả trẻ em
và người lớn được sống trong tình yêu, bình an.

Giá trị của chúng tôi